lin như

 

THƠ THIỀN # 1 - Thị Đệ Tử - Vạn Hạnh Thiền sư

Thị đệ tử


Thn như điện ảnh hữu hon v,
Vạn mộc xun vinh, thu hựu kh.
Nhậm vận thịnh suy v bố u,
Thịnh suy như lộ thảo đầu ph.

 

Vạn Hạnh Thiền Sư

 


Thn như bng chớp, c rồi khng,
Cy cối xun tươi, thu no nng.
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hi,
Ka ka ngọn cỏ giọt sương đng.

 

 Ng Tất Tố dịch

 

 

 

art2all.net