Bâng Khuâng

 

Ảnh Liên Như ; thơ Hồng Vỹ

Nhạc nền Ai buồn hơn ai, ḥa tấu Bùi Công Kỳ

 

 

 

 

Trang ảnh Liên-Như

Nhiếp ảnh

art2all.net