ĐÀNH QUÊN SAO

 

Nhạc và lời : Lê Dinh

Ảnh Liên Như

Tiếng hát Thúy Vy

                                                                                                                            Xin bấm vào những nút trên để thay đổi kích thước màn hình và âm thanh

Trang ảnh Liên-Như

Nhiếp ảnh

art2all.net