ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA

 

Nhạc và lời : Đức Huy

Ảnh : Liên Như

Tiếng hát : Hà Thanh

                                                                                                                   Xin bấm vào những nút trên để thay đổi kích thước màn hình và âm thanh

 

Trang ảnh Liên-Như

Nhiếp ảnh

art2all.net