Trang ảnh Liên-Như

 

Hoa đào II

Đặng Thái Sơn độc tấu Grand Brillant Waltz của Chopin

Ảnh : Liên Như,

 
 

 

Nhiếp ảnh

art2all.net