HOÀI CẢM  PENSÉE

 

Ảnh Liên Như

Nhạc nền: Hoài Cảm, nhạc Cung Tiến, giọng hát Duy Trác

Trang ảnh Liên-Như

Nhiếp ảnh

art2all.net