Hoa Lan

Ảnh :  Liên Như

Nhạc  Shostakovich's Festival Overture, Philharmonia Orchestra Vlasdimir Ashkenazy - no.8

                                                                                       Xin bấm vào các nút trên để điều chỉnh âm thanh và độ rộng của màn hình

 

Trang ảnh Liên-Như

art2all.net