Hương Xưa

Ảnh : Liên Như

Nhạc nền : Cung Tiến 

Tiếng hát : Hà Thanh

 

Trang ảnh Liên-Như

Nhiếp ảnh

art2all.net