KHI ĐÃ YÊU

Nhạc Nguyễn Văn Đông

Ảnh Liên-Như

Tiếng hát Trần-Kiêm Thúy-Vy

                                                                                        Nhấn các nút trên để điều chỉnh âm thanh và chọn độ rộng của màn hình

 

Trang ảnh Liên-Như

art2all.net