Trang Lin Như

 

 

Anh cho em ma xun

 

Thơ: Kim Tuấn

Nhạc : Nguyễn Hiền

Tiếng ht : Lệ Thanh

Hnh ảnh : Lin Như


Nguồn :  YouTube Liennhu


 

Anh cho em ma xun

Anh cho em ma xun,
nụ hoa vng mới nở,
chiều đng no nhung nhớ
Đường lao xao l đầy,
chn bước mn vỉa phố,
mắt buồn vin ngọn cy

Anh cho em ma xun,
ma xun ny tất cả
lộc non vừa trẩy l
Lời thơ thương ci đời,
bầy chim la vạt nắng
trong khi chiều chơi vơi

Đất mẹ gầy c la
Đồng ta xanh mấy ma
Ngoi đ diều căng gi
Thoảng cu h đi lứa
Trong xm vang chung cha
Trăng sng soi liếp dừa
Con sng di mấy nhnh
Ct trắng bờ qu xưa

Anh cho em ma xun,
trẻ n đa khắp trời,
niềm yu đời phơi phới
Bn tay thơm sữa ngọt,
giải đất hiền chim ht,
mi nh xinh kề nhau

Anh cho em ma xun,
đường hoa vo phố nhỏ,
nhạc chan ha đy đ
Tnh yu non nước ny,
bi thơ cn xao xuyến
rung nắng vng ban mai

Anh cho em ma xun,
Nhạc thả trn mun lối...*** Nguyn văn bi thơ


Nụ hoa vng ngy xun
 

của Kim Tuấn :

Anh cho em ma xun
Nụ hoa vng mới nở
Chiều đng no nhung nhớ
Đường lao xao l đầy
Chn bước mn vỉa phố
Mắt buồn vin ngọn cy

Anh cho em ma xun
Ma xun ny tất cả
Lộc non vừa trẩy l
Thơ cn thương ci đời
Con chim mừng ru rt
Vui khi chiều chơi vơi

Đất mẹ gầy c la
Đồng ta xanh mấy ma
Con tru từ đồng cỏ
Giục m về rộn khua
Ngoi đ diều thẳng cnh
Trong xm vang chung cha
Chiều in vo bng ni
Cu ht h vẳng đưa

Tc mẹ gi my bạc
Trăng chờ trong liếp dừa
Con sng di mấy nhnh
Ct trắng bờ qu xưa

Anh cho em ma xun
Bn tay thơm sữa ngọt
Dải đất liền chim ht
Người yu nhau trọn đời
Mi nh ai mới lợp
Trẻ đa vui nơi nơi...
Hết buồn mưa phố nhỏ
Hẹn cho nhau cuộc đời

Khi hoa vng sắp nở
Trời sắp sang ma xun
Anh cho em tất cả
Tnh yu non nước ny
Bi thơ cn xao xuyến
Nắng vng trn ngọn cy...

 

 

art2all.net