Bạn ḷng

 

Nhạc : Hoàng Trọng và Hồ Đ́nh Phương

Tiếng hát : Tâm Vấn

Ảnh :  Liên Như

 

Nguồn : YouTube Trần Năng Phụng

 

art2all.net