Dứt đường tơ

Nhạc và lời : Văn Thủy và Doăn Cảnh

Ḥa âm : Quang Đạt

Tiếng hát : Tâm Vấn

Slide show : Liên Như

 

Nguồn : YouTube LienNhu Tran

 

art2all.net