Duyên t́nh

 

Nhạc  Xuân Tiên

Ảnh  Liên Như

 

Tiếng hát : Hà Thanh & Duy Khánh

 

 

 

DUYÊN TÌNH

 

Biết nhau giữa độ trăng tṛn
Nhớ nhau dưới biển mà trên non ơ vẫn t́m
Ơ, thương nhau th́ mâm bánh buồng cau cũng nên duyên,
Ừ ừ duyên

Biết nhau lúc gặp bên đường
Mến nhau ngay thật mà yêu thương ơ sớm chiều
Ơ, thương nhau t́nh ta biết để đâu chứ cho vừa,
Ừ ừ vừa.

Chẳng tham ao sâu hay nhà cao
Mà chỉ tham anh chút công danh về sau, về sau, í í về sau
Chẳng tham má phấn em hồng tươi
Ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường, trăm đường í í trăm đường.

Biết nhau cũng bởi tâm đầu
Mến nhau cũng bởi mà đôi câu ơ đá vàng
Ơ, đôi ta cùng xây đắp t́nh thương chứ lâu dài .
Ừ ừ dài

 

 

art2all.net