Khuya nay anh đi rồi

 

Nhạc : Châu Kỳ

Tiếng hát : Hà Thanh

Hình ảnh : Liên NhưKhuya nay anh đi rồi

Gió lành lạnh buồn ơi!
Khuya nay anh đi rồi,
Bao nhớ nhung xa vời
Ôi nói không nên lời

Để cạn niềm yêu mến ai?
 

Phút gần gũi này thôi
Khuya nay anh đi rồi.
Tay nắm tay không rời.
Mắt ngắm xa chân trời

Mà ḷng nghe thương hoài.


Anh ơi! chớ quên ngày mai

Đang có em chờ anh

Chung xây đẹp ư đời
Tương lai thôi hết xa xôi
Yêu nhau ta thầm nói,

Nụ cười trao duyên mới


Ước vọng để mà vui
Khuya nay anh đi rồi,

Đem chí trai xây đời
Đem mến thương cho người

Đợi chờ anh, anh ơi!

 

 

 

art2all.net