Lư ngồi thiền

 

Tiếng hát : Hà Thanh

Hình ảnh : Liên Như 

 

art2all.net