Lư ngồi thiền

 

Tiếng hát : Hà Thanh

Hình ảnh : Liên Như

 

Lư Ngồi Thiền (Thảnh Thơi)
 

Điệu Quan Họ 
Lời: Chân Sinh Hoàng Phúc 
Tŕnh bày: Hà Thanh


Chuông ngân từng tiếng ối à ngân nga
thở vào tâm tĩnh lặng a à a í a
thở ra ối a miệng mỉm cười
t́nh t́nh t́nh thảnh thơi
t́nh t́nh t́nh thảnh thơi

An nhiên ngồi xuống ối à an nhiên
thiền đường trên lối cỏ a à a í a
trầm luân ối a à a hết rồi
t́nh t́nh t́nh thảnh thơi
t́nh t́nh t́nh thảnh thơi

Thong dong từng bước ối à thong dong
đường đời sao bỗng nhẹ a à a í a
Cửa Không ối a à a bước vào
t́nh t́nh t́nh thảnh thơi
t́nh t́nh t́nh thảnh thơi

 

 

art2all.net