Mu hoa kỷ niệm

 

Youtube: Liennhu T.

 

Mu Hoa Kỷ Niệm

 

Nhạc : Mạnh Pht

Tiếng ht : H Thanh

Hnh ảnh : Lin Như

 

 
Ngy xưa em ni yu bng hoa hồng
Lm anh băng rừng tm kiếm khắp nơi.
Anh đi chinh chiến mịt mờ xa xi,
Ngăn sng cch ni tm về cho em.
Nhưng em đu c biết d tnh anh tha thiết?


Gần nhau em ni yu anh chn thnh,
Chờ anh ln đường ginh lấy qu-hương.
Xa xi vẫn nhớ một mu hoa xưa,
Ngăn sng cch ni tm về cho em.
Em ơi! xin em giữ lấy kỷ-niệm trong tay


Ngy xưa em ni chỉ yu mnh anh thi
Tại em qun lng hay tnh mnh xa-xi?
Em ơi! Em đu c biết tnh đầu bao tha-thiết


Người nơi chiến tuyến nhớ thương về xa-xi
Tại em khng thấy hay tnh mnh ngăn đi?
Hoa kia xin em khp kn giữ trọn trong tim.


Cn đu cu ni yu anh chn-thnh
Cn đu kỷ-niệm ngy mới yu nhau?
Anh đi gip nước nặng tnh đi vai.
Mong em anh hiểu đường vo tương-lai,
Hoa kia xin n-i trả lại cho ai


Hoa kia xin n i trả lại cho ai
Hoa kia xin n i trả lại cho ai


 

 

 

art2all.net