Nếu hai đứa ḿnh

 

Nhạc : Anh Bằng và Lê Dinh

Tiếng hát : Hà Thanh

Slide show : Liên Như

Nguồn : YouTube Trần Năng Phùng

 

 

art2all.net