Nhớ

 

Nhạc : Mộng Lan - Trọng Nghĩa

Thơ : Thích Viên Lư

Tiếng hát : Hà Thanh

Slide show : Thúy Vy

 

Nguồn : YouTube Thúy Vy

 

art2all.net