Tạ từ

 

Nhạc : Tô Vũ

Tiếng hát : Duy Trác

Slide show : Liên Như

 

Nguồn : YouTube Trần Năng Phụng

 

art2all.net