Thơ Thiền #10:

Đa Bảo Định Hương Thiền Lăo

Thiền-sư-phái Vô Ngôn Thông

 

Nhạc : Mozart concerto

H́nh ảnh : Liên Như - hoa Sargent Cherry

(Prunus Sargentii ‘Columnairis’. Hoa anh đào màu hồng)

Nguồn :  YouTube Liennhu

 

Thơ Thiền 10


ĐA BẢO ĐỊNH HƯƠNG THIỀN LĂO:

Thiền-sư-phái Vô Ngôn Thông


Bài kệ Đa-Bảo thiền-sư đọc rồi tịch:

Chân Dữ Huyễn
Bản lai vô xứ sở
Xứ sở thị chân tông
Chân tông như thị huyễn
Huyễn hữu tức không không
tạm dịch:
Xưa nay không xứ sở
Sứ sở là chân tông
Chân tông huyễn như thế


Trong khoảng niên-hiệu Thông-Thuỵ (1034-1038) vua Lư Thái tôn nhân một hôm đến thăm hỏi rằng:

-Hoà-thượng ở trú chùa này bao lâu?

Thiền-sư đọc hai câu thơ rằng:

Đản tri kim Nhật nguyệt
Thùy thức cựu xuân thu?

tạm dịch:

Sống ngày nay biết ngày nay
C̣n xuân thu trước ai hay làm gi?

-Ngày thường Hoà-thượng việc làm ǵ?

Ngài lại đọc:

Tuư trúc huỳnh hoa phi ngoại cảnh
Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân.

tạm dịch:

Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác
Trăng trong mây bạn hiện toàn chân
.

Sau khi về đến cung, vua định cho sứ đến rước ngài vào triều để cố-vấn. Đoàn sứ-giả đến nơi th́ ngài đă tịch (1057). Một trong đồ đệ của Đa-Bảo thiền-sư ghi thứ tự số 8 phái Vô Ngôn Thông.

Trích từ Việt-nam sử-lược của Hoà Thượng Mật-Thể.

 

Thơ thiền 11- Viên-Chiếu thiền-sư kế tiếp
 

 

art2all.net