Thơ Thiền #12:

Bảo-Tịnh. Minh-Tâm. Quảng-Trí thiền-sư

Nhạc: Chùa Hương của Hoàng Quư

Tiếng hát: Hà Thanh

H́nh ảnh : Liên Như


Nguồn :  YouTube Liennhu

 

Thơ Thiền 12


Bảo-Tịnh. Minh-Tâm

và bài văn ca-ngợi của Đoàn Văn Nhâm Thượng-thư

về Quảng-Trí thiền-sư


TẶNG QUẢNG TRÍ THIỀN-SƯ.
Trụ tích truy phong băi lục trần,
Mặc cư huyễn mộng vấn phù vân,
Ân cần vô kể tham Trừng, Thập,
Sách bạn châm anh tại lộ quần.

Phiên dịch:

TẶNG QUẢNG TRÍ THIỀN-SƯ
Chống gậy non cao rũ bụi đời,
Nằm trong mộng-huyễn ngắm mây trôi
Ân cần khôn cách theo Trừng Thập,
Trót vướng bầy c̣ lớp mũ đai.
 


Văn-Quảng-Trí Thiền-sư:

Lâm Loan Bạch Thủ Độn Kinh Thành
Phật tụ cao sơn viên cánh hỉnh
Kỳ nguyện tinh cân xu trượng tịch
Hốt văn duy lư yểm thiền quynh.
Trai đ́nh u điểu không đề nguyệt
Mộ tháp tùy nhân vị tác minh?
Đạo lữ bất tu thương vĩnh biệt,
Viện tiền sơn thuỷ thị chân h́nh

Phiên dịch:


Viếng Quảng-Trí Thiền-Sư
Lánh chợ, vào rừng, tóc bạc phơ,
Non cao rũ aó ngát hương thừa,
Chùm chăn những muốn hầu bên chiếu,
Treo giép đà nghe phép của chùa,
Trăng dọi sân trai chim khắc khoải,
Tháp không bia chữ, một thờ ơ
Bạn thiền thôi cũng đừng thương xót!
Non nước ngoài am đó dáng xưa.

 

Tiếp theo Thơ Thiền 12 chúng tôi nói về Thơ Thiền 13, 14, 15 16… Quảng Tri thiền-sư với Thập Mục Ngưu Đồ Tụng-Luận ǵài Trần đ́nh Sơn dịch và chú có lời giới thiệu như sau.

Mười bức tranh chăn trâu là h́nh thức dạy ‘thuật luyện Tâm’ Nó được h́nh thành từ lúc nạ không rơ . Chính ngài Văn Thê Châu Hoằng đời Minh-Trung Quốc- trong lời tựa cho mười bức tranh ấy cũng nói là chưa rơ có phải do tay một người hay không?
Trong thực trạng có hai loại tranh chăn trâu. Một là tranh Đại thừa, hai là tranh Thiền Tông. Phổ Minh thiền-sư và Cự Triệt thiền-sư, môĩ vị lại làm mười bài thi tụng cho mười bức tranh này.Trong bản tân khắc Thiền tông Thập Mục ngưu đồ do Hồ văn Hoán soạn, tập c̣n in them mười bức tranh ‘ Khổ lạc nhơn duyên’ cũng một ư nghĩa là dạy ‘ Thuật luyện tâm’ .

Các bạn nên mua sách đọc th́ sẽ hiểu Thiền không phải chỉ ‘ Trầm tư thủ tịch’ cho chuyện riêng tư của ḿnh mà tự đem lại an hoà cho người xung quanh .

 

 

 

art2all.net