Thơ Thiền #29:

Pháp Cú Nam Tông 

Thượng Tọa Trí Quang: Phẩm Tâm Ư, Kẻ Trí, Người Ngu, La Hán

Nhạc: Thăm lại Chùa Xưa; Nhạc và tiếng hát Hà Thanh

H́nh ảnh: Liên Như 


Nguồn :  YouTube Liennhu

 


Thơ Thiền 29-Pháp Cú Nam Tông -

Thượng Tọa Trí Quang: Phẩm Tâm Ư, Kẻ Trí, Người Ngu, La Hán.

Nhạc: Thăm lại chùa xưa, Hà thanh tŕnh bày
H́nh ảnh: Liên NhưThăm lại Chùa Xưa
Nhạc Hà Thanh

Em về nơi đây. Em về nơi đây
Em lắng nghe ngàn thông th́ thầm
Con đường nào lên Thiên thai.
Con dường nào đến tương lai
Có bóng ai từng đêm nguyện cầu
Tiếng chuông buồn vọng nơi đâu
Tiếng chưông buồn vượt đêm thâu.
Như nhắc cảnh đời bễ dâu

Em qùy nơi đây Em qùy ơi đây
Em lắng nghe ḷng dưng dưng buồn
Trước Phật Đài nến lung linh
Khói hương trầm qúa thiêng liêng.
Con thấy con Nghiệp chướng sâu dày
Xin Phật Đà mến thương
Cho cuộc đời bớt đau thương.
Qui-y Đức Phật từ Tôn

Lạy Phật Như Lai.
Đêm hằng đêm con nguyện cầu
Cho cảnh đời bể dâu.
Thôi hết cơn u-sầu.
Cho loài người thương nhau

T́m về yêu thương
Máu trong tim cũng cùng đỏ.
Nước mắt mặn như nhau
Xin yêu thương nhau hoài.
Xin yêu thuơng muôn loài

Ngôi Chùa em thương.
Ngôi chùa em thương
Bao tháng năm phủ khói rêu mờ

Đâu c̣n h́nh bóng năm xưa
Đâu c̣n thuở bé ngây thơ
Theo chân me cùng lễ chùa này

Tiếng chuông buồn thuở xa xưa
Tiếng chuông buồn thoáng ngân nga
Em thương tháng ngày dần qua

Dạo đàn 1

Lạy Phật Như Lai
Đêm hằng dêm con nguyện cầu
Cho cành đời bể dâu.
Thôi hết cơn u-sẩu cho loài người thương nhau

T́m về yêu thương.
Máu trong tim cũng cùng đỏ
Nước mắt mặn như nhau.
Xin yêu thương nhau hoài
Xin yêu thương muôn loài

Ngôi chùa em thương.
Ngôi chùa em thương.
Bao tháng năm phủ khói rêu mờ
Đâu c̣n h́nh bóng năm xưa
Đâu c̣n thuở bé ngây thơ
Theo chân me cùng lễ chùa này

Tiếng chuông buồn thuở xa xưa
Tiếng chuông buồn thoáng ngân nga
Em thương tháng ngày dần qua.

Lalalạ lálala lálalạ lálala
Em thương tháng ngày… dần qua.

 

 

****
 

Thơ Thiền 28-Pháp Cú Nam Tông: Phẩm Song Song và Tự Chế - Thượng tọa Thích Trí Quang biên soạn 2544.
Hà thanh tŕnh bày bài "Hỷ Xă", Nhạc Tuấn Khanh, lời Thích nữ Chân Thiện.


Thơ Thiền 30-Kinh Pháp Cú Nam Tông: Phẩm Số Ngàn, Điều Ác, Điều Lành, Già Yếu vân vân.

Hà Thanh ca bài "Chân Nguyên" của Trực Hội
 

 

art2all.net