Thơ Thiền #2 : Lư Thái Tôn (1001-1054), bài 1

 

Nhạc nền : Chân Nguyên

Nhạc và lời : Trực Tâm

Tiếng hát : Hà Thanh

H́nh ảnh : Liên Như

Nguồn : YouTube Liennhu

 

 

art2all.net