Thơ Thiền #3: Lư Thái Tôn (1001-1054), bài 2

 

Nhạc nền : Kinh Chiều

Nhạc và lời : Trường Khánh

Tiếng hát : Hà Thanh

H́nh ảnh : Liên Như

Nguồn : YouTube Liennhu

 

Truy Tán Pháp Vân Tự Tỳ-Ny-Đà-Lưu-Chi Thiền-sư

 

Theo VNPG Sử Lược của Thượng Tọa Mật Thể:

Phái Tỳ-Ny-Đà-Lưu-Chi là sơ-tổ của Thuyền Tôn ở nước ta. Người Nam Thiên Trúc (Ấn Độ) đi Tây Thiên Trúc để t́m đạo; chưa gặp may nên đến Trường an nhầm lúc Tàu đang bài xích Phật giáo. Ngài qua đất Nghiệp tỉnh Hồ Nam bấy giờ, may gặp Tam Tổ Tăng Xáng ở núi Tư Không. Tam tổ truyển tâm ấn cho ngài và bảo về Miền nam tiếp độ chúng sanh, không nên ở đây làm ǵ. Ngài liền bái từ ra đi. Đến Quảng Châu ngài trù tŕ ở chùa Chế-Ch́, dịch kinh ‘Tượng đầu báo nghiệp sai biệt’ chữ Phạn ra chữ Hán. Năm 580, ngài qua Nam Việt trú ở chùa Pháp Vân (làng Vân Giáp , huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà đông, bây giờ ), dịch bộ kinh ‘’Tổng Tŕ’. Năm Quí Sửu niên hiệu Khai Hoàng thứ 14 nhà Tuỳ ngài truyền tâm ấn cho ngài Pháp Hiền rồi tịch.

Bài kệ Truy tán đời nhà của Lư thái Tôn được Thượng Toạ Mật Thể dịch như sau:

Mở lối qua Nam Việt
Nghe ông chin học thiền
Nguồn tâm thông một mạch
Cơi Phật rộng quanh miền
Lăng-ǵa ngời bóng nguyệt
Bát nhă nứt mùi sen
Biết được bao giờ gặp
Cùng nhau kể đạo huyền

Tổ 1 Bồ đề đạt ma
Tổ 2 Huệ khả
Tổ 3 Tăng Xáng
Tổ 4 Dạo Tín (634)- Tỳ-ny-Đà-Lưu-Chi (580)
Tổ 5 Hoàng Nhẫn và Pháp Hiền
Tổ 6 Huệ Năng...

*Chùa Một cột h́nh ảnh cũ không có. Năm 1954 khi Pháp rút quân, không biết ai đă giựt ḿn sập ngôi chùa này.

 

 

art2all.net