Trở về dĩ văng

 

Nhạc : Lâm Tuyền

Tiếng hát : Tâm Vấn

Ảnh : Liên Như

 

Nguồn : YouTube Trần Năng Phụng

 

art2all.net