Xa rời quê hương

 

Thơ Phạm Quang Minh

Nhạc : Lê Mộng Nguyên

Tiếng hát : Mai Thảo

Slide show : Liên Như

 

 

Bước đi một bước lỡ làng
Ánh chiều đă khuất sau hàng tre xanh
Con thuyền không bến lênh đênh
Cánh bèo lờ lửng mông mênh giữa vời
C̣n đâu cá nước chim trời
Lo toàn tất dạ bồi hồi chẳng an
Đường dài đen mượt uốn mau
Khuất sau đồi phủ nắng màu kim cương
Từng luồng nắng chiếu qua sương
Như mùa hoa nở sắc hường đỏ xanh
Xe đằm êm lướt trong tranh
Khung trời du ngoạn khiết thanh tuyệt trần…

 

 

 

art2all.net