LỜI THỀ XƯA

 

Ảnh & PPS : Liên Như

Nhạc : Nguyễn Văn Khánh

Tiếng hát : Hà Thanh

 

 

Trang ảnh Liên-Như

Nhiếp ảnh

art2all.net