MẮT BIẾC

 

Tiếng hát Hà Thanh

Ảnh Liên Như

Nhạc Ngô Thụy Miên

Trang ảnh Liên-Như

Nhiếp ảnh

art2all.net