M Ộ T   B Ữ A

Hình  Liên Như

Thơ Đông Hương "Một bữa"

Nhạc  Franz Schubert "Serenade"

Piano Minh Ngọc

                                                                                     Xin bấm vào các nút trên để điều chỉnh âm thanh và độ rộng của màn hình

Trang ảnh Liên-Như

art2all.net