Trang ảnh Liên-Như

 

Ngàn thu áo tím

Ảnh : Liên Như    Nhạc : Hoàng Trọng    Lời : Vĩnh Phúc  Tiếng hát : Tâm Vấn

 

Nguồn : TamVan-NganThuAoTim-HoangTrong.VinhPhuc-LienNhu.pps

   

Nhiếp ảnh

art2all.net