Serenade - Franz Schubert

 

Pianist :  Minh Ngọc

Slide show : LiÍn Như

 

Nguồn : YouTube Trần Năng Phụng

 

art2all.net