KHOẢNH KHẮC THỜI GIAN

Hình  Liên Như

Nhạc  Từ Công Phụng "Giọt lệ cho ngàn sau"

Thơ  Minh Lương Trương Minh Sung

Piano Minh Ngọc

 

                                                                                  Xin bấm vào các nút trên để điều chỉnh âm thanh và độ rộng của màn hình

Trang ảnh Liên-Như

art2all.net