THƯƠNG MẸ

 

Hình   Liên Như

Thơ Cao Kiều Phong

Nhạc   Y Vân

Độc tấu Trần Mạnh Tuấn

                                                                                         Xin bấm vào các nút trên để điều chỉnh âm thanh và độ rộng của màn hình

Trang ảnh Liên-Như

art2all.net