Thu v gác tr

Ảnh :  Liên Như

Thơ : Thu về gác trọ - Nguyễn Minh Châu

Nhạc  Đêm Thu - Đặng Thế Phong - Piano Trần Mạnh Tuấn

                                                                                                        Xin bấm vào các nút trên để điều chỉnh âm thanh và độ rộng của màn hình

 

Trang ảnh Liên-Như

art2all.net