Trang ảnh Liên-Như

 

Trở về

Ảnh : Liên Như,  Nhạc : Châu Kỳ 

Hòa âm : Quang Đạt, Tiếng hát : Tâm Vấn

 

 

Nhiếp ảnh

art2all.net