Vẫn cn em bn đời

 

Nhạc v lời : Trịnh Cng Sơn

Tiếng kn : Nguyễn Thế Lạc

Slide show : Lin Như

 

 

 

art2all.net