XA RỜI QUÊ HƯƠNG

Hình  Liên Như

Nhạc  Lê Mộng Nguyên

Thơ  Phạm Quang Minh

Tiếng hát  Mai Thảo

 

                                                                                  Xin bấm vào các nút trên để điều chỉnh âm thanh và độ rộng của màn hình

Trang ảnh Liên-Như

art2all.net