Nguyễn Ngọc Danh

 

 HỒN THỤC NỮ

NỖI ĐOẠN TRƯỜNG 

 

Ngày em bước xuống cuộc đời
Tay tiên vẽ mộng- nhốt trời vào thơ
Vơng nôi tiếng ngọc thiền thừ (*)
Trưa Hè reo nắng buồn ru tuổi hồng

Má ươm hồn nắng mênh mông
Xinh con bạch lộ trên đồng lúa xanh (**)
Trắng trinh thôn nữ ngoại thành
Đêm mơ tiếng trống quân hành cờ bay

Tàng kinh phố núi đồi Tây
Chờ người rót măi chưa đầy chén không
Hỡi chàng ! tráng sĩ Lạc Long
Sao c̣n biền biệt trên ḍng sử xanh

Chí làm trai mộng chưa thành
Kiếm cung chôn dấu bên ghềnh thác reo
Tàn y bỏ lại chân đèo
Bóng người lẫn với bụi chiều vút bay

Ngàn năm sau trở lại đây
Trường Sơn c̣n dấu đọa đày láng buông
Hồn Thục nữ - nỗi đoạn trường
Đành ôm quốc hận về nguồn cội xưa

Ng Danh
 

 


* (蝉 Ve sầu )
** C̣ trắng

 

 

 

 

art2all.net