Nguyễn Ngọc Danh

 

LỜI RU NGÀN ĐỜI

 

 

Mẹ ru em ngủ bên cầu
Để mẹ đi giặt nỗi sầu trên sông

 

 

 

Mẹ ru em giữa cánh đồng
Để mẹ gặt háí vun trồng cho em

 

 


Mẹ ru em giữa màn đêm
Để mẹ đi thắp ngọn đèn tâm hư


 


Me ru em lời thánh thư
Để mẹ đóng dấu nhân từ trên tay

 


 


Ru em trọn cuộc hoa này
Mẹ ngồi hong cánh tay gầy chưa an

 

 


Ru em t́nh đă tuôn tràn
Mẹ ngồi khấn nguyện dâng ngàn lời kinh

 

Ngọc Danh

 


  

art2all.net