Lê Duy Đoàn

 

DI ẢNH NHÀ THƠ HÀN MẠC TỬ

Kích thước: 40x60 cm. Chất liệu: Acrylic trên vải bố.  12/2020

 

Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng Trăng!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán đoàn viên, ước hẹn ḥ...
Bao giờ đậu trạng vinh quy đă
Anh lại đây tôi thối chữ thơ.

.....
 

 

 

chân trần

art2all.net