Lê Duy Đoàn

 

XUÂN ĐĂ KHƠI

Kích thước: 80x105 cm. Chất liệu: Sơn dầu trên vải bố.  02/2022
.....
 

 

 

chân trần

art2all.net