LÊ DUY ĐOÀN

 

PHẦN I

 

 

 

 

1. Đồng Vọng

 

 

 

 

2. Một Người

Thấy Quen

 

 

3. Quần Sanh

 

 

 

 

4. Không Gian

Rỗng

 

 

5. Cơi

Xa Xăm

 

 

6. Nắng Xuân

 

 

 

 

7. Kỵ Sĩ

 

 

 

 

 

8. Chiều Tà

Lưng Đồi

Quảng Tế

 

9. Gót

Danh Lợi

 

 

 

10. Chớm đông

 

 

 

 

11. Tĩnh vật

 

 

 

 

12. Giai điệu

 

 

13. Hoa cúc

 

14. Hoá long

 

15. Thiếu nữ ngồi

 

 

 

trang Lê Duy Đ̣an

 

CHÂN TRẦN

HỘI HOẠ

ART2ALL.NET