GY ĐỔ

 

60 X 80 cm , 2002

 

 

 

CHN TRẦN

 

HỘI HOẠ

ART2ALL.NET