NẮNG TRN CHN NI

 

80 X 100 cm , 2006

 

 

 

CHN TRẦN

 

HỘI HOẠ

ART2ALL.NET