L DUY ĐON

 

 

 

PHẦN IV

 

 

 

 

1. Buồn ơi

 

 

2. lối vo

 

 

3. đồng hnh

 

 

 

4. o hoa

 
 

 

5. m sương

 

 

 

6. chim xa bầy

 

 

7. sen đầu ma

 

 

 

8. dng người

 

 

9. bố cục rời

 

 

 

10. suối rừng

 

 

11. tụng ca

 

12. nt duyn

 

 

 

trang L Duy Đon

 

CHN TRẦN

HỘI HOẠ

ART2ALL.NET