Lê Duy Đoàn

Ân cần giới thiệu

 

QUỐC HỌC HUẾ - VĂN HÓA

XUÂN CANH TƯ 2020

 

Phát hành Tháng 3 năm 2020

Liên lạc : Lê Duy Đoàn - email doanduyle@yahoo.com

 

Mời đọc toàn văn bản dạng PDF tại đây

http://art2all.net/chantran/chantran_hoa/leduydoan/van/QH-VanHoa-2020/QUOCHOC-VANHOA-XUANCANHTY.pdf

 

 

 

MỜI ĐỌC ĐÔI BÀI:

 

LỜI NGỎ

MỤC LỤC

BẢN SẮC VĂN HÓA - BẢN SẮC DÂN TỘC  ( Cao Huy Thuần )

HUẾ XƯA TRONG MẮT HAI NGƯỜI PHƯƠNG TÂY  ( Lê Đức Hoàng )

HOÀNG XUÂN HĂN, NGƯỜI TIÊN PHONG TRONG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM ( Lê Duy Đoàn)

TỨ ĐẠI CẢNH  ( Cao Huy Hóa )

KƯ ỨC TRƯỜNG XƯA  ( Huỳnh Công Toàn )

VƯỜN XƯA VÀ TAY MẸ  ( Nguyễn thị Ḥa )

ỐC ĐẢO B̀NH YÊN  ( Nguyễn Tuyết Lộc )

LẶNG VÀNG THU / HUẾ SỚM EM VỀ  ( Cao Quảng Văn )

HĂY CHO TÔI HÔN CUỘC ĐỜI NÀY  ( Tần Hoài Dạ Vũ )

TÔI THÍCH HUẾ CŨ  ( Nguyễn Hoàng Anh Thư )

HUẾ GỌI TÔI VỀ  ( Nguyễn Hứa Thảo / Trần Hoài Thư )

 

 

 

chân trần

art2all.net