Lê Duy Đoàn

 

Này, mấy cháu áo xanh.

Biển sạch. Sạch cá tôm
Người sạch. Sạch sành sanh.
Dân đen biến thành con đỏ
Dân biểu t́nh đ̣i biển sạch, người sạch.
Bị mấy cháu áo xanh đánh cho sạch...gặt.
Đánh dân sặc gạch, sặc máu.

+ +

Này, mấy cháu áo xanh,
Không phải người lạ
Sao đánh dân ḿnh
Giống lũ sói lang
ở Thiên An Môn?
Chúng muốn
nướng dân đen trên ngon lửa hung tàn,
vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
”.
Chúng muốn dân khi mô cũng sợ.
Chúng sai các cháu làm chuyện bạc ác, bất nhân
Đánh người dân mơ công bằng, công lư.

+ +

Lũ người lạ cắm chốt nơi hiểm yếu
Giăng địa vơng thiên la
Dưới biển, trên rừng
Nếu người lạ tấn công đất nước ḿnh.
Mấy cháu có gan?
Chúng có gan?
Đánh lũ người lạ hay không?
Hay chỉ giỏi đánh người dân tay không?

+ +

Bây giờ HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG.
Ḷng dân như rứa chắc không được rồi
Việt Nam đất nước tôi ơi,
Khi mô trở lại như thời Trần Vương?


Lê Duy Đoàn– 5/2016
( viết sau khi xem clip đàn áp biểu t́nh ôn ḥa đ̣i biển sạch)

 

 

chân trần

art2all.net