CD Vọng ngày Xanh

 

Phố Mưa

 

(Bien fair pour moi)

 

Nhạc: René Denoncin      

    Lời Pháp: Pierre Delanoë

Lời Việt: Nguyễn Đ́nh Toàn
Tiếng hát Thu Vàng
Duy Cường ḥa âm

 

 


 

 

 

 

 

trang thu vàng

chân trần

 

 

art2all.net