ĐỖ TƯ NGHĨA

 

MỜI ĐỌC TOÀN BẢN PDF TIẾNG VIỆT TẠI ĐÂY:

HÀNH TR̀NH CỦA LINH HỒN (PDF)

 

VÀ BẢN TIẾNG ANH TẠI ĐÂY:

 

JOURNEY OF SOULS ( PDF)

Case Studies of Life Between Lives

Michael Newton, Ph.D

 

 

HÀNH TR̀NH CỦA LINH HỒN

NXB Llwelyn. USA. In lần thứ nhất, 1995.
Dịch theo bản in lần thứ 33. Năm 2013
.

Bản dịch Đỗ Tư Nghĩa

[ Không thể in tại Việt Nam, v́ Thaihabooks đă mua bản quyền ]

~~oOo~~

VÀI GHI CHÚ NHỎ CỦA NGƯỜI DỊCH:
 

1. Cuốn sách này đưa ra một số chi tiết, những điều “khác lạ,” khó tin, về thế giới linh hồn. Do vậy, chúng ta không cần phải “tin” tất cả những điều đó.

2. Chú ư: cuốn sách này có nhiều cái rất khác với những cuốn sách về “kinh nghiệm cận tử.” Chúng ta cần biết: những người chết đi, rồi sống lại, là những người chưa “chết hẳn,” do vậy, [thường khi] họ chưa thực sự đi sâu vào thế giới linh hồn. Trái lại, cuốn sách này thực sự tŕnh bày cặn kẽ về thế giới linh hồn, được những thân chủ [trong cơn thôi miên] tường thuật lại những kiếp quá khứ của họ, với tư cách là những linh hồn, khi cơ thể vật lư của họ đă “chết hẳn.”

3. Riêng với bản thân người dịch, th́ đây là một cuốn sách rất bổ ích. Nó đă làm thay đổi quan niệm của tôi về thế giới linh hồn. Dĩ nhiên, có một số người không phải là đối tượng của cuốn sách này. Mọi sự, tùy thuộc vào “duyên” !

4. Tất cả những chú thích [notes] trong văn bản, đều là của tác giả. Trái lại, tất cả những cước chú [footnote] – ở cuối trang – trong bản dịch này, đều là của người dịch. Chúng tôi có chua thêm một số từ tiếng Anh, để bạn đọc có thể tham khảo. Hầu hết những chỗ in đậm trong bản dịch, là của người dịch.

5. Trong quá tŕnh dịch, tôi đă cố bám sát nguyên tác tối đa, như có thể. Tuy nhiên, có một số chỗ, chúng tôi chỉ dịch thoát ư, cho câu văn được rơ nghĩa hơn.

6. Dù đă cố gắng nhiều, nhưng chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Rất mong bạn đọc góp ư, để bản dịch được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cám ơn.

Đỗ Tư Nghĩa
20.9. 2016.

~~oOo~~

 

NỘI DUNG:

Dẫn nhập

Chương 1: Cái chết và sự khởi hành.
Chương 2: Cổng vào thế giới của linh hồn.
Chương 3: Trở về nhà.
Chương 4: Linh hồn “lưu vong.” (1)
Chương 5: Sự định hướng.
Chương 6: Sự chuyển tiếp.
Chương 7: Việc xếp nhóm. (2)
Chương 8: Những vị hướng đạo của chúng ta.
Chương 9: Linh hồn sơ cấp [beginner].
Chương 10: Linh hồn trung cấp [intermediate].
Chương 11: Linh hồn cao cấp [advanced].
Chương 12: Việc chọn lựa sinh mệnh [life selection].
Chương 13: Chọn một cơ thể mới.
Chương 14: Sự chuẩn bị cho việc xuống tàu. (3)
Chương 15: Sự tái sinh.
Kết luận

 

_________

 

(1) Displaced souls.

(2) Placement: Việc xếp chỗ, hay c̣n gọi là “việc xếp nhóm.” Sau khi bước vào thế giới linh hồn, và trải qua một vài “thủ tục,” th́ những linh hồn sẽ được xếp thành nhóm – tùy theo mức phát triển tâm linh của chúng – để “học tập” cùng nhau. Về sau, sẽ rơ hơn.

(3) Embarkation.

 

art2all.net