ĐỖ TƯ NGHĨA

 

Epictetus

NGHỆ THUẬT SỐNG

Bản dịch Đỗ Tư Nghĩa

 

ĐI DNG CỦA NGƯỜI DỊCH BẢN VIỆT NGỮ:

1. Cuốn sch ny, Nghệ thuật sống, l một bản thuyết minh tư tưởng của Epictetus.

2. Nghệ thuật sống c 2 phần chnh:

+ Phần I: Cẩm Nang Thư. L một bản đc kết những điểm cốt yếu trong tư tưởng của Epictetus. Cẩm Nang Thư đ xuất hiện từ rất lu, ngay từ thời cổ đại.

+ Phần II: Những lời dạy khc về cch sống, được trch v thuyết minh từ tc phẩm Discourses (1) của Epictetus.

3. Người thuyết minh l Sharon Lebell. C cho biết: Ti đ gp phần của ring mnh trong việc tuyển chọn, giải thch, v ứng tc dựa trn những tưởng chứa đựng trong The Enchiridion (2) v The Discourses, l những ti liệu duy nhất cn st lại, vốn tm tắt triết l của Epictetus.

4. Bản dịch ny chủ yếu dựa trn bản tiếng Anh, nhưng cũng c tham khảo cuốn Enchiridion m chng ti đang c trong tay. Trong qu trnh dịch, chng ti đ tham khảo tư tưởng của Epictetus từ nhiều nguồn khc.

5. Những chỗ in đậm, in nghing, v những ghi ch trong bản dịch ny, đều l của người dịch bản Việt ngữ.

6. Những ghi ch của người dịch, hầu hết l những nghĩ chủ quan khi tiếp xc với văn bản. Thay v giữ lại cho ring mnh, xin gửi đến bạn đọc như một chia sẻ chn tnh giữa những người bạn. Bạn đọc hon ton c thể bỏ qua, nếu khng thấy cộng hưởng.

7. Mặc d đ cố gắng nhiều, nhưng chắc chắn kh trnh khỏi những sai st. Rất mong bạn đọc v cc bậc cao minh gp , để bản dịch được hon thiện hơn.

Dalat. 25. 7. 2012
.
Đỗ Tư Nghĩa
Email: thythu12@gmail.com

______________

(1) Những bi thuyết giảng.

(2) Tạm dịch l Cẩm Nang Thư, l một bản tm tắt sc tch những tư tưởng của Epictetus trong cc tập Discourses của ng.

 

art2all.net